نوشته

نحوه تمدید لایسنس ها به چه صورت است ؟

برای تمدید لایسنس ها باید حداقل۱۰ روز زودتر از تاریخ سررسید اقدام به پرداخت صورت گیرد در غیراینصورت مسئولیت...

واریز از طریق درگاه بانکی چگونه صورت میگیرد ؟

برای  تمامی سرویس ها در لایسنس ها بر حسب تومان می باشند. روش های پرداخت در لایسنس ها به...

اگر از خرید یک یا چند لایسنس منصرف شدم چه باید کرد ؟

با توجه به اینکه لایسنس ها از سایت های خارجی خریداری میگردد و شامل قوانین پرداخت خارج از کشور...

نحوه ثبت نام در وبسایت لایسنس ها به چه صورت می باشد ؟

ابتدا روی این لینک  کلیک کنید. مشخصات ثبت نامی را بطور دقیق درج کنید وبا توجه به حقیقی بودن...