لایسنس WHMCS

Starter

WHMCS start

فعال سازی آنلاین

امکان تغییر دامنه انلاین

ورژن اخرین ورژن

نصب رایگان دارد

Pluse

WHMCS pluse

فعال سازی آنلاین

امکان تغییر انلاین دامنه

اخرین ورژن

نصب رایگان دارد

Professional

WHMCS Professional

فعال سازی آنلاین

امکان تغییر انلاین دامنه

اخرین ورژن

نصب رایگان دارد

  • 1000 کاربر فعال
    محدودیت
Business

WHMCS Business

فعال سازی آنلاین

امکان تغییر انلاین دامنه

اخرین ورژن

نصب رایگان دارد

  • ندارد
    محدودیت