لایسنس روت لایت اسپید

لایسنس روت لایت اسپید

Shared 1- CPU Enterpriseقابل استفاده برای یک سرور
لایسنس یک هسته