لایسنس روت لایت اسپید

لایسنس روت لایت اسپید

لایت اسپید 8هسته

قابل استفاده روی سرور اختصاصی و مجازی
استفاده هم زمان از 8 هسته CPU
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه لایت اسپید
نصب رایگان
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی لایت اسپید

لایت اسپید دوهسته

قاب استفاده روی سرور اختصاصی و مجازی
استفاده هم زمان از 2 هسته CPU
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه لایت اسپید
نصب رایگان
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی لایت اسپید