لایسنس Solusvm

Enterprise Slave Only License

با این نوع لایسنس به تنهایی شما نمی توانید سرور مجازی ایجاد کنید


این نوع لایسنس برای مدیریت سرور های دیگر می باشد و به کاربران شما اجازه مدیریت سرور مجازی ها را می دهد شما برای اینکه بتوانید سرور مجازی ایجاد کنید باید در مرحله بعد یکی optionها را همراه لایسنس خریداری نمایید

حتما قبل از خرید راهنمایی آن را مطالعه کنید

Enterprise License

با این نوع لایسنس شما می توانید روی سرور ،سرور مجازی از نوع OpenVZ only ایجاد کنید

این نوع لایسنس برای مدیریت سرور های دیگر هم می باشد و به کاربران شما اجازه مدیریت سرور مجازی ها را می دهد

حتما قبل از خرید راهنمایی آن را مطالعه کنید