لایسنس روت سی پنل

لایسنس روت سرور مجازیلایسنس روت سرور مجازی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل

سی پنل روت اختصاصیسی پنل مخصوص سرور اختصاصی
تغییر ای پی به صورت انلاین
اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان

سی پنل روت مجازیلایسنس روت سرور مجازی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل