لایسنس WHMCS

Starter

WHMCS start
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Pluse

WHMCS pluse
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Professional

WHMCS Professional
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 1000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com

Business

WHMCS Business
فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
بدون محدودیت در تعداد کاربر
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS.com