اگر از خرید یک یا چند لایسنس منصرف شدم چه باید کرد ؟

۲۹ مرداد ۹۹ دسته بندی : لایسنس ها

با توجه به اینکه لایسنس ها از سایت های خارجی خریداری میگردد و شامل قوانین پرداخت خارج از کشور است. در صورتی که از خرید یک یا چند لایسنس منصرف شدید، هزینه مورد نظر قابل برگشت نخواهد بود.

بنابراین به یاد داشته باشید که تحت هر شرایطی، حتماً قوانین را دقیق بخوانید و در خصوص ابهامات آن سؤال کنید.

Facebooktwitterpinterestlinkedin