نحوه تمدید لایسنس ها به چه صورت است ؟

۲۹ مرداد ۹۹ دسته بندی : لایسنس ها

برای تمدید لایسنس ها باید حداقل۱۰ روز زودتر از تاریخ سررسید اقدام به پرداخت صورت گیرد در غیراینصورت مسئولیت قطعی لایسنس مورد نظر به عهده صاحب حساب بوده و سایت لایسنس ها در صورت عدم پرداختی هیچ تضمینی برای قطع شدن لایسنس مورد نظر ندارد.

Facebooktwitterpinterestlinkedin