لایسنس کلود لینوکس و کرنل کار

کلودلینوکس

CloudLinux
فعال سازی انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
امکان بروزرسانی دارد
نصب رایگان

کرنل کار

KernelCare
فعال سازی انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
امکان بروزرسانی دارد
نصب رایگان