سرویس ایمیل

سرویس سازمانی

سرویس ایمیل به شما این امکان را میدهد تا از طریق آن ایمیل های درون سازمانی و برنامه ای خود را بدون محدودیت و در سریعترین زمان ارسال کنید.
عدم استفاده از ایمیل اشتراکی
صندوق پستی نامحدود
امکان ارایه POP3 و IMAP
قیمت مقرون به صرفه
امکان ارایه SMTPSSL

سرویس سازمانی پلاس

سرویس ایمیل به شما این امکان را میدهد تا از طریق آن ایمیل های درون سازمانی و برون سازمانی خود را بدون محدودیت و در سریعترین زمان ارسال کنید.
عدم استفاده از ایمیل اشتراکی
صندوق پستی نامحدود
100% ارسال به اینباکس
امکان ارایه POP3 و IMAP
قیمت مقرون به صرفه
سیستم ایمیل مارکتینگ ویژه
قالب های ایمیل استاندارد شده
قابلیت ارسال اتچ و ایمیل تراکنشی
لغو عضویت خودکار ایمیل ها
امکان ارایه SMTP-SSL
بانک ایمیل آماده به تفیک شغل