لایسنس Solusvm

Enterprise Slave Only License

با این نوع لایسنس به تنهایی شما نمی توانید سرور مجازی ایجاد کنید​
این نوع لایسنس برای مدیریت سرور های دیگر می باشد و به کاربران شما اجازه مدیریت سرور مجازی ها را می دهد شما برای اینکه بتوانید سرور مجازی ایجاد کنید باید در مرحله بعد یکی optionها را همراه لایسنس خریداری نمایید
قبل خرید راهنمای لایسنس را مطالعه فرمایید

Enterprise License

با این نوع لایسنس شما می توانید روی سرور ،سرور مجازی از نوع OpenVZ only ایجاد کنید
این نوع لایسنس برای مدیریت سرور های دیگر هم می باشد و به کاربران شما اجازه مدیریت سرور مجازی ها را می دهد
قبل خرید راهنمای لایسنس را مطالعه فرمایید