لایسنس سی پنل

cPanel Admin Cloud

محدود به 5 اکانت
فعال سازی انلاین
تغییر ای پی به صورت انلاین
آخرین نسخه سی پنل
قابل استفاده روی سرور های کلود
نصب رایگان

cPanel Pro Cloud

محدود به 30 اکانت
فعال سازی انلاین
تغییر ای پی به صورت انلاین
آخرین نسخه سی پنل
قابل استفاده روی سرور های کلود
نصب رایگان

cPanel Plus Cloud

محدود به 50 اکانت
فعال سازی انلاین
تغییر ای پی به صورت انلاین
آخرین نسخه سی پنل
قابل استفاده روی سرور های کلود
نصب رایگان

cPanel Premier Cloud

محدود به 100 اکانت
فعال سازی انلاین
تغییر ای پی به صورت انلاین
آخرین نسخه سی پنل
قابل استفاده روی سرور های کلود
نصب رایگان

cPanel Premier Metal

محدود به 100 اکانت
فعال سازی انلاین
تغییر ای پی به صورت انلاین
آخرین نسخه سی پنل
قابل استفاده روی سرور های اختصاصی
نصب رایگان