لایسنس روت Solusvm

Solusvm - Master License

لایسنس روت Solusvm Master
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
نصب رایگان
امکان بروزرسانی
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی Solusvm.com

Solusvm - Slave

لایسنس روت Solusvm Slave
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
نصب رایگان
امکان بروزرسانی
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی Solusvm.com