لایسنس لایت اسپید

این لایسنس ها برای لایت اسپید ورژن +5.3 استفاده می شود

Site Owner

محدودیت 5 دامنه
(پشتیبانی از بی نهایت زیر دامنه)
1Worker Process
محدودیت 8 گیگ رم
به همراه ماژول Cache رایگان

Site Owner Plus

محدودیت 5 دامنه
(پشتیبانی از بی نهایت زیر دامنه)
1Worker Process
بدون محدودیت در میزان رم
به همراه ماژول Cache رایگان

Web Host Lite

پشتیبانی از بینهایت دامنه
(پشتیبانی از بی نهایت زیر دامنه)
1Worker Process
محدودیت 8 گیگ رم
به همراه ماژول Cache رایگان

Web Host Essential

پشتیبانی از بینهایت دامنه
(پشتیبانی از بی نهایت زیر دامنه)
1Worker Process
بدون محدودیت در میزان رم
به همراه ماژول Cache رایگان

Web Host Professional

پشتیبانی از بینهایت دامنه
(پشتیبانی از بی نهایت زیر دامنه)
2Worker Process
بدون محدودیت در میزان رم
به همراه ماژول Cache رایگان

Web Host Enterprise

پشتیبانی از بینهایت دامنه
(پشتیبانی از بی نهایت زیر دامنه)
4Worker Process
بدون محدودیت در میزان رم
به همراه ماژول Cache رایگان

Web Host Elite

پشتیبانی از بینهایت دامنه
(پشتیبانی از بی نهایت زیر دامنه)
Worker Process قابلیت تعیین تعداد
بدون محدودیت در میزان رم
به همراه ماژول Cache رایگان