لایسنس روت کلود لینوکس،کرنل کار و...

لایسنس روت کلود لینوکس

لایسنس روت کلود لینوکس
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
نصب رایگان
امکان بروزرسانی
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی CloudLinux.com

Imunify360

لایسنس Imunify360
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
نصب رایگان
امکان بروزرسانی
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی CloudLinux.com

KernelCare

لایسنس امنیتی کرنل کار
بروزرسانی کرنل بدون ریستارت
پچ امنیتی سرور
استفاده از پشتیبانی Kernelcare.com