لایسنس روت پلسک

Web HOST - VPS Edition

لایسنس روت سرور مجازی /کلود
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه پلسک
نصب رایگان
بدون محدودیت اکانت
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی plesk.com

Web HOST - Dedicated Edition

لایسنس روت سرور اختصاصی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه پلسک
نصب رایگان
بدون محدودیت اکانت
نیاز به دسترسی روت توسط ما
استفاده از پشتیبانی plesk.com