انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعالیت های لایسنس ها، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
همچنین هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملکرد کارمندان، توسط مدیران بررسی می شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

فرم انتقادات و پیشنهادات: