نوشته

آموزش تولید CSR در دایرکت ادمین

جهت ساخت CSR در دایرکت ادمین وارد کنترل پنل دایرکت ادمین شده و بر روی SSL Certificates کلیک کنید...