نوشته

آموزش فعال سازی لایسنس سی پنل

جهت فعال سازی لایسنس سی پنل وارد SSH شوید و دستور ذیل را بزنید: /usr/local/cpanel/cpkeyclt در صورت اکتیو بودن...