نوشته

پایان عمر PHP5.5 و پشتیبانی کلودلینوکس از آن

    اکثر نسخه های محبوب php که توسط کاربران استفاده می شود، دیگر توسط php.net پشتیبانی نمی شوند...