نوشته

جلوگیری از بسته شدن آی پی توسط سی پنل

متاسفانه کشور عزیزمان ایران، در لیست تحریم های کمپانی سی پنل قرار دارد، و سی پنل به صورت سخت...