نوشته

نسخه APP سی پنل منتشر شد

        نسخه APP سی پنل منتشر شد   با توجه به درخواست های متعدد کاربران برای...

معرفی Git Version Control وقابلیت های آن

این قابلیت برای میزبانی ریپازیتوری ها وتسهیل در کار توسعه دهندگان، به آسانی برنامه Hello word طراحی شده است....

جلوگیری از بسته شدن آی پی توسط سی پنل

متاسفانه کشور عزیزمان ایران، در لیست تحریم های کمپانی سی پنل قرار دارد، و سی پنل به صورت سخت...