نوشته

آموزش فعال سازی Imunify360

جهت فعال نمودن لایسنس Imunify360 وارد محیط دستور ( SSH ) شده و دستور ذیل را بزنید :imunify360-agent register...