نوشته

فعالسازی لایسنس SolusVM

جهت فعالسازی لایسنس SolusVM با نام کاربری Admin وارد پنل خود شوید سپس از منو ها بر روی Configuration...

امن کردن دسترسی Admin API در SolusVm

  در مطلب قبل امن کردن دسترسی Admin CPدر SolusVm  را توضیح دادیم که برای مطالعه در این زمینه...

امن کردن دسترسی AdminCP در SolusVm

  برای مشاهده امن کردن دسترسی Admin API در SolusVm کلیک کنید. در SolusVM آدرس های IP در یک...