نوشته

آموزش فعال سازی لایسنس کلود لینوکس

جهت فعال سازی لایسنس کلود لینوکس وارد SSH  شده و دستور ذیل را بزنید : clnreg_ks --force در صورتی...