نوشته

نسخه آزمایشی۳ (بتا۳) WHMCS7 انتشار داده شد

نسخه آزمایشی۳ ,  WHMCS7 انتشار یافت. و هم اکنون توصیه می شود WHMCS خود را بروزرسانی کنید. بروزرسانی نسخه۷...