نوشته

تغییر IP در دایرکت ادمین دیگر رایگان نیست

تاکنون تغییر IP لایسنس های دایرکت ادمین به صورت رایگان و نامحدود انجام می گرفت، به صورتی که بعد...