آموزش نصب کنترل پنل سی پنل

آموزش نصب کنترل پنل سی پنل

آموزش نصب کنترل پنل سی پنل

برای نصب سی پنل ابتدا وارد ssh میشوید و سپس دستورات زیرا به ترتیب اجرا میکنید

yum install gcc gcc-c++ make -y

wget http://layer1.cpanel.net/latest

chmod +x latest

sh latest

بعد از وارد کردن این دستورات باید حدود 2 ساعت صبر کنید تا نصب سی پنل تمام شود و بعد از اینکه نصب به پایان رسید میتوانید از طریق پورت 2086 وارد WHM شوید.

نظرات
 

تمامی حقوق برای شرکت بین المللی نیک سپهر محفوظ است.