پایان عمر cPanel & WHM نسخه ۷۰

۱۶ اردیبهشت ۹۸
پایان عمر cPanel & WHM نسخه ۷۰Reviewed by امید صالحی on May 6Rating: ۵.۰پایان عمر cPanel & WHM نسخه ۷۰سی پنل پایان عمر cPanel & WHM نسخه ۷۰ را اعلام نمود.از این پس پشتیبانی از این نسخه انجام نمی شود، مگر به نسخه های بالاتر ارتقا یابد.بر اساس سیاست های سی پنلنسخه ۷۰ بر روی سرور های که در حال حاضر نصب می باشد معتبر است. آخرین نسخه ۷۰ (۷۰٫۰٫۶۸) نیز بطور نامحدود در دستر می باشد.

پایان عمر cPanel & WHM نسخه 70

 

سی پنل پایان عمر cPanel & WHM نسخه ۷ را اعلام نمود.

از این پس پشتیبانی از این نسخه انجام نمی شود، مگر به نسخه های بالاتر ارتقا یابد.

بر اساس سیاست های سی پنلنسخه ۷۰ بر روی سرور های که در حال حاضر نصب می باشد معتبر است. آخرین نسخه ۷۰ (۷۰٫۰٫۶۸) نیز بطور نامحدود در دستر می باشد.

اما به روز رسانی جدیدی برای حفرهای امنیتی انجام نخواهد شد.

و همچنین نسخه های قدیمی تر نیز از دسترس خارج خواهند شد.

 

برای مطالعه بیشتر به cPanel.com مراجعه نمایید.

برای خرید به licenseha.com  مراجعه نمایید.