نحوه فعال سازی و آپدیت لایسنس دایرکت ادمین

۰۷ آذر ۹۳ دسته بندی : اموزش های کاربردی

آپدیت لایسنس دایرکت ادمین

آپدیت لایسنس دایرکت ادمین

برای فعال کردن لایسنس و یا اگر زمانی که دایرکت ادمین شما تغییر LID داده شده است می توانید با دستور زیر لایسنس خود را آپدیت نمایید

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 123 1234
service directadmin restart

که در اینجا ۱۲۳ CID و ۱۲۳۴ LID می باشد.