آشنایی با الگوریتم های گوگل

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

موتور جستجوی گوگل بر پایه ی الگوریتم هایی شکل گرفته که سایت های مورد جستجو را رتبه بندی کرده و نمایش می دهند. هر یک از الگوریتم های گوگل با فرمول های خاص خود سایت ها را رتبه بندی کرده و در لیست جستجوها نمایش می دهند. الگوریتم های گوگل به دو دسته اصلی و جانبی تقسیم می شود.

  • پاندا
  • پنگوئن
  • مرغ مگس خوار
  • کبوتر
  • کافئین
  • گورخر
  • رنک برین
  • موش کور
۵/۵ - (۲ امتیاز)