آشنایی با الگوریتم های گوگل

۲۹ شهریور ۹۹ دسته بندی : سئو

 

 

آشنایی با الگوریتم های گوگل

موتور جستجوی گوگل بر پایه ی الگوریتم هایی شکل گرفته که سایت های مورد جستجو را رتبه بندی کرده و نمایش می دهند. هر یک از الگوریتم های گوگل با فرمول های خاص خود سایت ها را رتبه بندی کرده و در لیست جستجوها نمایش می دهند. الگوریتم های گوگل به دو دسته اصلی و جانبی تقسیم می شود.

پاندا

پنگوئن

مرغ مگس خوار

کبوتر

کافئین

گورخر

رنک برین

موش کور