آپدیت جدید RPM برای ایزی آپاچی (EasyApache) و پی اچ پی (PHP)

۰۱ مهر ۱۳۹۵

آپاچی EasyApache

کمپانی cPanel، آپدیت جدید RPM (Red Hat Manager) برای ایزی آپاچی۴ (Easy Apache4) و پی اچ پی (PHP) منتشر نمود.

آپدیت php 5.6 و 7.0

نسخه های PHP ارائه شده شامل نسخه ۵.۶.۲۶ برای نسخه ۵.۶ و نسخه ۷.۰.۱۱ برای نسخه های ۷.۰ می باشد. این آپدیت حفره های امنیتی با کدهای زیر را برطرف می نماید:

CVE-2016-7416 – HIGH

PHP 5.6.26
Fixed bug in Intl extension related to CVE-2016-7416

PHP 7.0.11
Fixed bug in Intl extension related to CVE-2016-7416

CVE-2016-7412 – MEDIUM

PHP 5.6.26
Fixed bug in Mysqlnd module related to CVE-2016-7412

PHP 7.0.11
Fixed bug in Mysqlnd module related to CVE-2016-7412

CVE-2016-7414 – MEDIUM

PHP 5.6.26
Fixed bug in Phar module related to CVE-2016-7414

PHP 7.0.11
Fixed bug in Phar module related to CVE-2016-7414

CVE-2016-7417 – MEDIUM

PHP 5.6.26
Fixed bug in SPL library related to CVE-2016-7417

PHP 7.0.11
Fixed bug in SPL library related to CVE-2016-7417

CVE-2016-7411 – MEDIUM

PHP 5.6.26
Fixed bug related to CVE-2016-7411

CVE-2016-7413 – MEDIUM

PHP 5.6.26
Fixed bug in WDDX extension related to CVE-2016-7413

PHP 7.0.11
Fixed bug in WDDX extension related to CVE-2016-7413

CVE-2016-7418 – MEDIUM

PHP 5.6.26
Fixed bug in WDDX extension related to CVE-2016-7418

PHP 7.0.11
Fixed bug in WDDX extension related to CVE-2016-7418

اکیدا به تمامی کاربران php نسخه ۵.۶ و کاربران نسخه ۷.۰ توصیه می کنیم PhPهای خود را به نسخه های ۵.۶.۲۵ و ۷.۰.۱۱ ارتقاء دهند.

نسخه های آلوده شده:

  • تمامی نسخه های قبل از نسخه ۵.۶.۲۵
  • تمامی نسخه های قبل از نسخه ۷.۰.۱۰

واحد اخبار روز دنیای فناوری اطلاعات شرکت نیک سپهر، وب سایت لایسنس ها

۵/۵ - (۱ امتیاز)