نوشته

آموزش فعالسای لایسنس KernelCare

  برای آپدیت لایسنس کرنل کار دستور ذیل را بزنید : /usr/bin/kcarectl --register KEY به جای عبارت KEY کد...