آموزش فعالسای لایسنس KernelCare

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

 

برای آپدیت لایسنس کرنل کار دستور ذیل را بزنید :

/usr/bin/kcarectl --register KEY

به جای عبارت KEY کد لایسنس جدید را درج نمایید .

همچنین برای اپدیت کرنل کار کافی است دستور ذیل را وارد نمایید :

/usr/bin/kcarectl --update

کلمات کلیدی :

آموزش فعالسازی KernelCare

how-to-reactivate-update-kernelcare-license

۵/۵ - (۱ امتیاز)