آموزش فعالسای لایسنس KernelCare

۱۸ فروردین ۹۸ دسته بندی : آموزش

آموزش فعالسازی KernelCare

 

برای آپدیت لایسنس کرنل کار دستور ذیل را بزنید :

/usr/bin/kcarectl --register KEY

به جای عبارت KEY کد لایسنس جدید را درج نمایید .

 

همچنین برای اپدیت کرنل کار کافی است دستور ذیل را وارد نمایید :

/usr/bin/kcarectl --update

 

کلمات کلیدی :

آموزش فعالسازی KernelCare

how-to-reactivate-update-kernelcare-license