نحوه استعلام KernelCare

۱۸ فروردین ۹۸ دسته بندی : آموزش

نحوه استعلام KernelCare

 

جهت استعلام KernelCare لایسنس و مشخصات دستور ذیل را در SSH وارد نمایید :

/usr/bin/kcarectl --info

 

در صورت بروز مشکل در لایسنس خریداری شده از لایسنس ها به واحد پشتیبانی فنی تیکت ارسال نمایید .