نحوه استعلام KernelCare

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

 

جهت استعلام KernelCare لایسنس و مشخصات دستور ذیل را در SSH وارد نمایید :

/usr/bin/kcarectl --info

در صورت بروز مشکل در لایسنس خریداری شده از لایسنس ها به واحد پشتیبانی فنی تیکت ارسال نمایید .

۵/۵ - (۱ امتیاز)