نوشته

نحوه استعلام KernelCare

  جهت استعلام KernelCare لایسنس و مشخصات دستور ذیل را در SSH وارد نمایید : /usr/bin/kcarectl --info در صورت...