بسته بروزرسانی whmcs 6.2.1

۰۶ بهمن ۱۳۹۴

چند دقیقه پیش WHMCS.com رسما بسته های بروزرسانی این سیستم را انتشار داد

به همین سبب ما نیز پک کامل این نسخه ها را برای دوستان در زیر قرار داده ایم

 

منسوخ شده

اگر شما روی سایت خود نسخه ۵.۳.۱۴ را دارید بسته بروزرسانی را از لینک زیر دانلود کنید

منسوخ شده
منسوخ شده

اگر شما روی سایت خود نسخه ۶.۰.۳ را دارید بسته بروزرسانی را از لینک زیر دانلود کنید تا به ورژن ۶.۰.۴ ارتقاء پیدا کند

منسوخ شده
منسوخ شده

اگر شما روی سایت خود نسخه ۶.۱.۱ را دارید بسته بروزرسانی را از لینک زیر دانلود کنید تا به ورژن ۶.۱.۲ ارتقاء پیدا کند

منسوخ شده
منسوخ شده

اگر شما روی سایت خود نسخه ۶.۲.۰ را دارید بسته بروزرسانی را از لینک زیر دانلود کنید تا به ورژن ۶.۲.۱ ارتقاء پیدا کند

منسوخ شده

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)