password

۱۴ آذر ۱۴۰۲

رمز عبور

برای ” تغییر رمز عبور ” در گزینه۱ ابتدا رمز عبور فعلی و رمز عبور جدید را وارد کرده  و در گزینه۲ مجدد کلمه عبور جدید را وارد و در انتها ذخیره تغییرات را کلیک کنید.