چرا باید برای تهیه لایسنس های اورجینال هزینه کنم؟

۰۶ شهریور ۹۹ دسته بندی : عمومی

خالقان‭ ‬آثار‭ ‬دیجیتالی‭ ‬برای حفظ‭ ‬یک‭ ‬اثر‭ ‬در‭ ‬کامپیوتر،‭ ‬لایسنس برای برنامه خود ایجاد میکنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند هزینه ایجاد نرم افزار خود را بدست بیاورند و هم از انتشار غیر قانونی آن جلویگری کنند‭.‬جدا از بحث کپی رایت، امروزه تامین امنیت سیستم و حفظ اطلاعات خصوصی یک دغدغه جدی برای کاربران به شمار می رود. نرم افزاری های نال یا غیراصل در کمترین فرصت ممکن تمامی اطلاعات شما را به خطر می اندازند.

Facebooktwitterpinterestlinkedin