به روز رسانی هسته ۶ کلود لینوکس

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

به روز رسانی هسته کلود لینوکسb2ap3_large_kernel_updated2b2ap3_large_kernel_updated2b2ap3_large_kernel_updated2b2ap3_large_kernel_updated2

نسخه ۲.۶.۳۲-۸۹۶.۱۶.۱.lve1.4.54  مربوط به هسته ۶ CloudLinux هم اکنون در وب سایت CloudLinux جهت دانلود در دسترس قرار دارد.

تغییرات:

CLKRN-250: حل مغایرت سویئچ های ptrace ( مریوط به trace فرآیندها در لینوکس ) کاربر و شفافیت در فرایندهای که بطور مخفیانه کنترل میشوند. همچنین این به روزرسانی از یک نام کاربری جهت جلوگیری از دسترسی های غیر قانونی به فرآیند های کاربران دیگر استفاده می کند.

برای نصب هسته جدید دستور زیر را اجرا کنید:

yum clean all –enablerepo=cloudlinux-updates-testing && yum install kernel-2.6.32-896.16.1.lve1.4.54.el6 –enablerepo=cloudlinux-updates-testing

 

برای خرید اینجا را کلیک کنید.

 

منبع: وب سایت کلود لینوکس

 

۵/۵ - (۲ امتیاز)